save()

บันทึกรูปภาพข้อความ json, csv, wav หรือ html พร้อมท์ให้ดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของลูกค้า โปรดทราบว่าไม่แนะนำให้เรียกบันทึก () ภายในการวาดถ้าเป็นลูปเนื่องจากฟังก์ชัน save () จะเปิดกรอบโต้ตอบการบันทึกใหม่ทุกเฟรม ลักษณะการทำงานเริ่มต้นคือการบันทึกผืนผ้าใบเป็นรูปภาพ คุณสามารถระบุชื่อไฟล์ได้ ตัวอย่างเช่น: save(); save(‘myCanvas.jpg’); // save a specific canvas with a filename อีกวิธีหนึ่งคือพารามิเตอร์ตัวแรกอาจเป็นตัวชี้ไปยัง p5.Element บนผ้าใบอาร์เรย์ของสตริงอาร์เรย์ของ JSON ออบเจ็กต์ JSON p5.Table p5.Image หรือ p5.SoundFile (ต้องใช้ p5.sound ) พารามิเตอร์ที่สองคือชื่อไฟล์ (รวมถึงส่วนขยาย) พารามิเตอร์ที่สามใช้สำหรับตัวเลือกเฉพาะสำหรับประเภทของอ็อบเจ็กต์นี้ วิธีนี้จะบันทึกไฟล์ที่เหมาะกับพาเรเตอร์ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น: save(‘myCanvas.jpg’); // Saves canvas as an image var cnv = createCanvas(100, 100); save(cnv, ‘myCanvas.jpg’); // Saves canvas as an image var gb = createGraphics(100, 100); save(gb, ‘myGraphics.jpg’); // Saves p5.Renderer object as an image save(myTable, ‘myTable.html’); // Saves table as html file save(myTable, ‘myTable.csv’,); // Comma Separated Values save(myTable, ‘myTable.tsv’); // Tab Separated Values save(myJSON, ‘my.json’); // Saves pretty JSON save(myJSON, ‘my.json’, true); // Optimizes JSON filesize save(img, ‘my.png’); // Saves pImage as a png image save(arrayOfStrings, ‘my.txt’); // Saves strings to a text file with line // breaks after each item in the array

รูปแบบการใช้งาน

save ( [objectOrFilename], [filename], [options] )

พารามิเตอร์

  • objectOrFilename Object,String: หากมีชื่อไฟล์ไว้จะบันทึกภาพเป็นภาพที่มีนามสกุล png หรือ jpg ขึ้นอยู่กับชื่อไฟล์ ถ้ามีการจัดเก็บวัตถุจะบันทึกขึ้นอยู่กับวัตถุและชื่อไฟล์ (ดูตัวอย่างด้านบน)
  • filename String: หากมีการระบุออบเจ็กต์เป็นพารามิเตอร์แรกพารามิเตอร์ที่สองจะระบุชื่อไฟล์และควรมีส่วนขยายไฟล์ที่เหมาะสม (ดูตัวอย่างด้านบน)
  • options Boolean,String: ตัวเลือกเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์ ตัวอย่างเช่นเมื่อบันทึก JSON <code>true</code> แสดงว่าเอาต์พุตจะได้รับการปรับให้เหมาะกับขนาดไฟล์แทนที่จะอ่านได้
[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.