noise()

ส่งกลับค่าเสียง Perlin ที่พิกัดที่ระบุ เสียง Perlin เป็นเครื่องกำเนิดลำดับแบบสุ่มที่ผลิตลำดับตามลำดับของฮาร์โมนิกที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับฟังก์ชัน random () มาตรฐาน มันถูกคิดค้นโดยเคน Perlin ใน 1980s และถูกใช้ตั้งแต่ในโปรแกรมกราฟิกเพื่อผลิตพื้นผิวขั้นตอนการเคลื่อนไหวธรรมชาติรูปภูมิประเทศ ฯลฯ ความแตกต่างหลัก ๆ ของฟังก์ชัน random () คือเสียง Perlin ถูกกำหนดไว้ในพื้นที่ n มิติที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งคู่พิกัดแต่ละคู่จะสอดคล้องกับค่ากึ่งสุ่มที่คงที่ (คงที่สำหรับอายุการใช้งานของโปรแกรมเท่านั้นดู noiseSeed () ฟังก์ชั่น) p5.js สามารถคำนวณสัญญาณรบกวน 1D, 2D และ 3D ขึ้นอยู่กับจำนวนพิกัดที่กำหนด ค่าที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0.0 ถึง 1.0 ค่าเสียงสามารถเคลื่อนไหวได้โดยการเคลื่อนที่ผ่านเนื้อที่เสียงดังที่แสดงในตัวอย่างข้างต้น มิติที่ 2 และ 3 ยังสามารถแปลเป็นเวลา เสียงจริงมีโครงสร้างคล้ายกับสัญญาณเสียงในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ความถี่ของฟังก์ชัน คล้ายกับแนวคิดของฮาร์โมนิกในฟิสิกส์เสียง perlin จะถูกคำนวณด้วยหลายอ็อกเตฟซึ่งจะรวมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้าย อีกวิธีหนึ่งในการปรับตัวของลำดับผลลัพธ์คือขนาดของพิกัดอินพุท ในฐานะที่เป็นฟังก์ชันทำงานภายในพื้นที่ที่ไม่มีขีด จำกัด ค่าพิกัดไม่สำคัญเช่นนี้เพียงระยะห่างระหว่างพิกัดที่ต่อเนื่อง (เช่นเมื่อใช้ noise () ภายในลูป) ตามกฎทั่วไปความแตกต่างระหว่างพิกัดจะน้อยลงลำดับเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจะนุ่มนวลขึ้น ขั้นตอนการทำงานของ 0.005-0.03 ให้ผลดีที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ แต่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งาน

รูปแบบการใช้งาน

noise ( x, [y], [z] )

พารามิเตอร์

  • x Number: x- ประสานงานในพื้นที่เสียง
  • y Number: y- ประสานงานในพื้นที่เสียง
  • z Number: z - ประสานงานในพื้นที่เสียง

ค่าที่ส่งออกมา

  • Number: ค่าเสียง Perlin (ระหว่าง 0 ถึง 1) ที่พิกัดที่ระบุ
[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.