nfp()

ฟังก์ชันยูทิลิตี้สำหรับการจัดรูปแบบตัวเลขเป็นสตริง คล้ายกับ nf () แต่ใส่เครื่องหมาย “+” หน้าตัวเลขบวกและ “-” ไว้ข้างหน้าตัวเลขลบ มีสองเวอร์ชัน: หนึ่งสำหรับการฟอร์แมตลอยตัวและสำหรับการจัดรูปแบบ ints ค่าสำหรับพารามิเตอร์ซ้ายและขวาควรเป็นจำนวนเต็มบวก

รูปแบบการใช้งาน

nfp ( num, [left], [right] )

พารามิเตอร์

  • num Number: หมายเลขเพื่อจัดรูปแบบ
  • left Number: จำนวนหลักที่อยู่ทางซ้ายของจุดทศนิยม
  • right Number: จำนวนหลักที่อยู่ทางขวาของจุดทศนิยม

ค่าที่ส่งออกมา

  • String: รูปแบบสตริง
[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.