mouseWheel()

เมาส์ฟังก์ชัน (MouseWheel) จะถูกเรียกใช้งานทุกครั้งที่มีการตรวจพบเหตุการณ์ล้อเมาส์แบบแนวตั้งที่ทริกเกอร์โดยล้อเมาส์จริงหรือด้วยทัชแพด คุณสมบัติ event.delta จะส่งกลับจำนวนล้อเลื่อนของเมาส์ที่เลื่อนลง ค่านี้สามารถเป็นค่าบวกหรือค่าลบได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทิศทางการเลื่อน (ใน OS X ด้วยการเลื่อนแบบ “ธรรมชาติ” การใช้งานจะมีการเปลี่ยนสัญญาณ) เบราว์เซอร์อาจมีพฤติกรรมเริ่มต้นแตกต่างกันไปตามเหตุการณ์ต่างๆของเมาส์ หากต้องการป้องกันไม่ให้เกิดการทำงานดีฟอลต์สำหรับเหตุการณ์นี้ให้เพิ่ม “return false” ที่ด้านท้ายสุดของเมธอด เนื่องจากปัจจุบันมีการสนับสนุนเหตุการณ์ “wheel” ใน Safari ฟังก์ชันนี้จะทำงานได้ตามปกติเท่านั้นหากมีการ “return false” ในขณะที่ใช้ Safari

รูปแบบการใช้งาน

mouseWheel ( )[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.