mousePressed()

ฟังก์ชัน mousePressed () เรียกว่าครั้งหลังจากทุกครั้งที่กดปุ่มเมาส์ ตัวแปร mouseButton (ดูรายการอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง) สามารถใช้เพื่อกำหนดว่าปุ่มใดถูกกด หากไม่มีฟังก์ชัน mousePressed () ฟังก์ชัน touchStarted () จะถูกเรียกใช้แทนถ้ากำหนดไว้ เบราว์เซอร์อาจมีพฤติกรรมเริ่มต้นแตกต่างกันไปตามเหตุการณ์ต่างๆของเมาส์ หากต้องการป้องกันไม่ให้เกิดการทำงานดีฟอลต์สำหรับเหตุการณ์นี้ให้เพิ่ม “return false” ที่ด้านท้ายสุดของเมธอด

รูปแบบการใช้งาน

mousePressed ( )

[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.