mouseClicked()

ฟังก์ชัน mouseClicked () เรียกว่าครั้งหลังจากที่กดปุ่มเมาส์แล้วปล่อยออกมา เบราว์เซอร์จัดการการคลิกที่แตกต่างกันดังนั้นฟังก์ชันนี้จึงรับประกันได้ว่าจะทำงานเมื่อคลิกปุ่มเมาส์ซ้ายเท่านั้น เมื่อต้องการจัดการกับปุ่มเมาส์อื่น ๆ ที่ถูกกดหรือปล่อยให้ดูที่ mousePressed () หรือ mouseReleased () เบราว์เซอร์อาจมีพฤติกรรมเริ่มต้นแตกต่างกันไปตามเหตุการณ์ต่างๆของเมาส์ หากต้องการป้องกันไม่ให้เกิดการทำงานดีฟอลต์สำหรับเหตุการณ์นี้ให้เพิ่ม “return false” ที่ด้านท้ายสุดของเมธอด

รูปแบบการใช้งาน

mouseClicked ( )

[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.