keyPressed()

ฟังก์ชัน keyPressed () เรียกว่าครั้งทุกครั้งที่กดปุ่ม keyCode สำหรับคีย์ที่ถูกกดถูกเก็บไว้ในตัวแปร keyCode สำหรับคีย์ที่ไม่ใช่ ASCII ให้ใช้ตัวแปร keyCode คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าคีย์ลัดมีค่าเท่ากับ BACKSPACE, DELETE, ENTER, RETURN, TAB, ESCAPE, SHIFT, CONTROL, OPTION, ALT, UP_ARROW, DOWN_ARROW, LEFT_ARROW, RIGHT_ARROW สำหรับคีย์ ASCII ที่ถูกกดจะถูกเก็บไว้ในตัวแปรหลัก อย่างไรก็ตามไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ด้วยเหตุนี้ขอแนะนำให้ใช้ keyTyped () เพื่ออ่านตัวแปรหลักซึ่งจะแยกแยะกรณีของตัวแปร เนื่องจากระบบปฏิบัติการจัดการกับการทำซ้ำที่สำคัญการกดคีย์ค้างไว้อาจทำให้เกิดการเรียกหลาย ๆ ครั้งที่ keyTyped () (และ keyReleased () ด้วย) อัตราการทำซ้ำถูกกำหนดโดยระบบปฏิบัติการและวิธีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง เบราว์เซอร์อาจมีพฤติกรรมเริ่มต้นต่างกันไปตามเหตุการณ์สำคัญต่างๆ หากต้องการป้องกันไม่ให้เกิดการทำงานดีฟอลต์สำหรับเหตุการณ์นี้ให้เพิ่ม “return false” ที่ด้านท้ายสุดของเมธอด

รูปแบบการใช้งาน

keyPressed ( )[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.