key

คีย์ตัวแปรระบบประกอบด้วยค่าของคีย์ล่าสุดบนแป้นพิมพ์ที่พิมพ์อยู่เสมอ เพื่อให้ได้ตัวพิมพ์ใหญ่ที่เหมาะสมคุณควรใช้คีย์นี้ภายในคีย์ไทม์ () สำหรับคีย์ที่ไม่ใช่ ASCII ให้ใช้ตัวแปร keyCode

รูปแบบการใช้งาน

key[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.